Ķīmija

Ogļūdeņraži


Ogļūdeņraži ir vienkāršākā organiskās ķīmijas funkcija. Zinot šo funkciju, jūs varat viegli salikt pārējās funkcijas.

Ogļūdeņražiem ir liela nozīme ķīmiskajā rūpniecībā. Nafta un dabasgāze ir ogļūdeņražu avoti. Tas ir sākuma punkts degvielu, plastmasu, krāsvielu un daudzu citu cilvēkam noderīgu produktu ražošanai.

Ogļūdeņraži Tie ir organiski savienojumi, ko veido tikai ūdeņradis un ogleklis. Tāpēc nosaukums ogļūdeņradis (hidro = H un karbīds = C).

Tā vispārējā formula ir CxHy

Piemēri:

Propāns (C3H8): atrodas sašķidrinātas naftas gāzes vārīšanas gāzē

       

Oktāns (C8H18): benzīns

      

Ogļūdeņraži sadalās pēc to struktūras un oglekļa saišu veida. Ogļūdeņražu veidi ir:

- alkāni
- alkāni
- alkīni
- alcadienos
- cikloalkāni
- cikloalkāni
- aromātisks