Ķīmija

Kovalentā saistīšana un hibridizācija


Orbitāla ir atoma reģions, kurā visdrīzāk varētu atrast elektronu.

Orbītā tiek parādīta atoma forma saskaņā ar enerģētisko apakšlīmeni.

apakšlīmeņu s

viena orbīta s

(0)

sublevel p

trīs orbitāles lpp

(-1) (0) (+1)

apakšlīmeņa d

pieci orbitāli d

(-2) (-1) (0) (+1) (+2)

apakšlīmeņu f

septiņi orbitāli f

(-3) (-2) (-1) (0) (+1) (+2) (+3)

Skatiet katras orbītas formu:

s - ir sfēriskas formas

lpp - ir hanteles formā

Orbitāles d un f Viņiem ir arī hanteles forma, bet tie ir vairāk iegareni.

Saskaņā ar Pauli izslēgšanas princips, orbitāle vienlaikus satur tikai divus elektronus.

Spin Tas ir elektronu rotācijas kustības virziens ap savu asi.

Apgriezienu vērtības ir parastās, un tās tiek ievērotas pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Lietošanai pulksteņrādītāja virzienā
Lietošanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam