Ķīmija

Molārā frakcija (x)


Molārā frakcija ir koncentrācijas vienība, ko plaši izmanto fizikālajā ķīmijā.

Var atrast izšķīdušās vielas, kā arī šķīdinātāja molārās frakcijas vērtību. Tā ir bezizmēra vienība.

vai

vai

Tātad:

Kur:
x = šķīduma molārā frakcija
x1= izšķīdušās vielas molārā frakcija
x2 = šķīdinātāja molārā frakcija
1= izšķīdušā materiāla mol skaits
2 = šķīdinātāja mol skaits
n = šķīduma mol skaits

Piezīme:Piemērs:

Pievienojot 52,0 g saharozes, C12H2211, līdz 48,0 g ūdens, lai iegūtu šķīdumu, aprēķina saharozes molāro frakciju šajā šķīdumā:

            

Lai atrastu izšķīdušās vielas (saharozes) molāro frakciju: