Fizika

Vārdnīca - N


  • Ņūtons: Spēka vienība starptautiskajā sistēmā (SI), vienāda ar 105 dynām.
  • neitronu: viena no pamatdaļiņām, kas veido matēriju. Tā masa ir 1,675 x 10-27 kg, kas ir aptuveni par 0,125% lielāka nekā protonam. Tam nav elektrības lādiņa. Tā ir visu kodolu sastāvdaļa, izņemot parasto ūdeņradi.
  • kodols: pozitīvi lādēta atoma centrālā masa, ap kuru atrodas orbītas elektroni. Tas sastāv no protoniem un neitroniem un satur gandrīz visu atoma masu.
  • masas numurs: atoma kodolā esošo protonu un neitronu skaita summa. Tā paša elementa atomiem var būt atšķirīgs masu skaits atkarībā no attiecīgā izotipa.


Video: Hospitāļu iela - Vārdnīca (Jūnijs 2021).