Fizika

Dilatācijas vingrinājumi


Tilpuma dilatācija

1. Alumīnija sakausējuma paralēlskaldnis () ir malas, kuru temperatūra 0 ° C ir 5 cm, 40 cm un 30 cm. Cik palielinās jūsu tilpums, sildot līdz 100 ° C?

Vispirms jāaprēķina bruģakmens tilpums 0 ° C temperatūrā:

Ir tilpuma dilatācija, ko piešķir:

Bet:

Vienādojuma vērtību aizstāšana:

Šķidrumu paplašināšana

1. Stikla trauks. Ar ietilpību 3000cm³ tas ir pilnībā piepildīts ar šķidrumu 0 ° C temperatūrā. Viss tiek uzkarsēts līdz 100 ° C, un tiek novērots, ka no trauka noplūst 15cm³ šī šķidruma.

Uzskatot stikla lineārās izplešanās koeficientu kā nemainīgu minētajā termiskajā diapazonā un vienādu ar , kāds ir šī šķidruma faktiskais izplešanās koeficients?

To zinot

Un tas:

Tātad mēs varam aprēķināt šķietamo šķidruma izplešanās koeficientu un uzzināt faktisko izplešanās koeficientu, proti:


Video: Atsauksme par ceļošanu laikā un telpā (Jūnijs 2021).