Fizika

Ķermeņa kustības enerģija un daudzums


Pieņemsim, ka ķermenis pārvietojas ar ātrumu v attiecībā uz doto atsauci. Kā kopējā enerģija E šīs ķermeņa daļas piešķir:

Kustības daudzumu (lineāro impulsu) var iegūt, izmantojot:

Jāuzsver, ka:

Ķermenis ar nemainīgu atpūtas masu nevar sasniegt gaismas ātrumu vakuumā, jo, ja mēs to darītu v mēdz c, enerģijas un lineārā impulsa matemātiskajām izteiksmēm būs tendence uz bezgalību, kas ir absurdi.

Izteicienu, kas kopējo enerģiju saista ar kustības daudzumu, izsaka šādi:

Pieņemsim, ka daļiņas miera masa nav nulles, iepriekš izteiktā izteiksme kļūst šāda:

Tātad daļiņa ar m0= 0 pārvietojas ar ātrumu, kas vienāds ar c. Tas attiecas uz fotoniem, kuriem nav atpūtas masas. Tomēr fotonu lineārais impulss nav nulle, un tāpēc to var iegūt no šāda vienādojuma:


Video: Rīgas 1. vidusskola. FIzika paātrināta taisnlīnijas kustība. (Jūnijs 2021).