Fizika

Kalorimetrijas formulas


Kalorimetrija ir fizikas nozare, kas pēta enerģijas apmaiņu starp ķermeņiem vai sistēmām, kad šīs apmaiņas notiek siltuma veidā.

Šeit ir formulas par šo saturu.

Karstums
Jutīgs karstums

Latentais karstums

Siltumietilpība

Siltuma apmaiņa
Termiskais līdzsvars
Siltuma izplatīšanās
Siltuma plūsma

Braukšana Tas notiek, kad siltums izplatās caur siltumvadošu barotni.
Konvekcija

Tā ir parādība, kurā siltums izplatās, pārvietojoties dažāda blīvuma šķidruma masām.

Apstarošana

Tieši siltumenerģijas izplatībai nav nepieciešams materiāla barotne, jo siltums izplatās caur elektromagnētiskajiem viļņiem.