Fizika

Apļveida kustība


Vienmērīgi daudzveidīga apļveida kustība

Ja ķermenim, kurš apraksta apļveida ceļu, mainās tā leņķiskais ātrums, tad šim ķermenim ir leņķiskais paātrinājums (α).

Vienādi daudzveidīgā līknes līnijas kustības vienādojuma leņķiskās formas iegūst, dalot to ar trajektorijas rādiusu R, uz kuru ķermenis pārvietojas.

Tātad:

MUV MCUV
Lineārie daudzumi Leņķiskie daudzumi

Un iegūto paātrinājumu piešķir tangenciālā paātrinājuma un centipetāla paātrinājuma vektora summa:


Piemērs:

Apļveida stūres rats ar rādiusu 0,4 metri griežas no atpūtas ar leņķisko paātrinājumu 2rad / s².

(a) kāds būs jūsu leņķiskais ātrums pēc 10 sekundēm?

b) kāds būs šajā laikā aprakstītais leņķis?

c) kāds būs iegūtais paātrinājuma vektors?

a) ar leņķiskā ātruma stundas funkciju:

b) izmantojot leņķiskās nobīdes laika funkciju:

c) izmantojot izveidotās tangenciālās un centripetālās paātrinājuma attiecības:


Video: Braukšana apļveida krustojumos (Jūnijs 2021).