Fizika

Stingra ķermeņa līdzsvarošanas apstākļi


Lai stingrs ķermenis būtu līdzsvarā, turklāt tas nekustas, šis ķermenis nevar pagriezties. Tātad jums jāizpilda divi nosacījumi:

  1. Spēkiem, kas pielikti tā masas centram, jābūt nullei (nepārvietojas vai nepārvietojas ar nemainīgu ātrumu).
  2. Rezultātā ķermenim pieliktajiem spēka momentiem jābūt nullei (negriežas vai negriežas ar nemainīgu leņķisko ātrumu).

Ja ir izpildīti abi nosacījumi, jebkurš ķermenis var būt līdzsvarā, piemēram, ar šo pildspalvu:

Piemērs:

(1) Cirkā 65kg akrobāts atrodas uz vienota 1.2m batuta, batuta masa ir 10kg. Attālums starp pamatni un akrobātu ir 1m. Cits cirka loceklis velk virvi, kas piestiprināta pie batuta otra gala, kas atrodas 10 cm attālumā no pamatnes. Kāds spēks tam jādara, lai panāktu sistēmas līdzsvaru.

Tā kā batuts ir vienveidīgs, tā masas centrs atrodas tieši tā vidū, kas atrodas 0,5 m attālumā no pamatnes. Tātad, ņemot vērā katru spēku:

Otrajam līdzsvara stāvoklim: