Fizika

Huygens princips


Christian Huygens (1629-1695) 17. gadsimta beigās ierosināja metodi viļņu frontes attēlošanai, kur katrs viļņu frontes punkts uzvedas kā jauns elementāru viļņu avots, kas izplatās jau ārpus šī reģiona. skāris sākotnējais vilnis un tik bieži, cik tas ir. Šī ideja ir pazīstama kā Huygens princips.

Dotajā mirklī katrs viļņu frontes punkts rīkojas kā Huigena elementāro viļņu avots.

No šī principa var secināt, ka viendabīgā vidē un ar vienādām fiziskām īpašībām visā tās paplašinājumā viļņu fronte pārvietojas, saglabājot savu formu, ja vien nav šķēršļu.

Šādi:


Video: Huygens--Fresnel principle (Maijs 2021).