Fizika

Viļņa komponenti


Vilni veido daži pamata komponenti, kas ir:

Būt no A līdz viļņu amplitūda.

To sauc viļņa garums, un ko izsaka ar grieķu burta laizīšanu (λ), attālums starp divām grēdām vai divām secīgām ielejām.

Mēs saucam viļņu periods T) laiks, kas pagājis pirms divām secīgām grēdām vai ielejām iet punkts, un viļņu frekvence f) secīgu grēdu vai ieleju skaits, kas noteiktā laika vienībā šķērso to pašu punktu.

Tāpēc periodu un biežumu saista:

Starptautiski izmantotā frekvences vienība ir Hertz (Hz), kur 1Hz ir līdzvērtīga grēdas vai ielejas pārejai 1 sekundē.

Divdimensiju un trīsdimensiju viļņu izpētei:

  • vilnis priekšā: Tā ir reģiona robeža, kuru vēl nav sasniedzis vilnis ar jau sasniegto reģionu;
  • viļņa rādiuss: Varat definēt viļņa rādiusu kā līniju, kas sākas no avota un ir perpendikulāra viļņu fronti, norādot izplatīšanās virzienu un virzienu.Video: Lāzergriešanas iekārta LM3015H3 FIBER lāzers. (Maijs 2021).