Fizika

Punktveida attēls un objekts


To sauc objekta punktsoptiskai sistēmai - gaismas objekta virsotne, kas nokrīt uz objekta vai virsmas un ir sadalīta trīs galvenajos tipos:

  • Reālā objekta punkts (POR): ir atšķirīga gaismas stara virsotne, ko veido, efektīvi šķērsojot gaismas starus.
  • Virtuālais objekta punkts (POV): Tā ir saplūstoša gaismas stara virsotne, ko veido iedomāts gaismas staru garuma šķērsojums.
  • Neatbilstošs objekta punkts (IP): Tas ir cilindriska gaismas stara virsotne, tas ir, tas atrodas pie bezgalības.

To sauc dot attēluoptiskai sistēmai - topošā gaismas stars, tas ir, pēc negadījuma.

  • Īsts attēla punkts (PIR): Tā ir konverģējoša topošā gaismas stara virsotne, ko veido efektīva gaismas staru šķērsošana.
  • Virtuālais attēla punkts (PIV): Tā ir atšķirīga izstarojoša gaismas stara virsotne, ko veido iedomāts gaismas staru pagarinājuma šķērsojums.
  • Neatbilstošs attēla punkts (PII): Tā ir cilindriska izstarojoša gaismas stara virsotne, tas ir, tā atrodas pie bezgalības.