Fizika

Izobārā transformācija


Līdzīgi kā izotermiskajā transformācijā, kad notiek izobārā transformācija, spiediens tiek saglabāts.

Saskaņā ar Kārļa un Geja-Lussaka likumu šo pārvērtību var izteikt šādi:

Kur:

V = tilpums;

T = absolūtā temperatūra;

= konstante, kas ir atkarīga no gāzes spiediena, masas un veida.

Tādējādi, ja viena un tā pati gāze maina temperatūru vai tilpumu, attiecība ir spēkā:

Piemērs:

Gāze ar tilpumu 0,5 m³ 20 ° C temperatūrā tiek uzkarsēta līdz 70 ° C. Cik tas aizņems, ja šī transformācija notiks pastāvīgā spiedienā?

Svarīgi atcerēties, ka attiecīgajai temperatūrai jābūt absolūtai gāzes temperatūrai (Kelvina skala), tāpēc pirmais solis, lai veiktu izšķirtspēju, ir termometrisko skalu pārveidošana:

Atceroties, ka:

Tātad:Video: Proiect fizică: transformarea izocoră, transformarea izobară și transformarea izotermă (Maijs 2021).