Fizika

2 Termodinamikas likums (turpinājums)


Termisko mašīnu raža

Mašīnas efektivitāti mēs varam saukt par saistību starp enerģiju, ko izmanto kā darba veidu, un piegādāto enerģiju:

Tā kā:

= raža;

= darbs, kas pārveidots par piegādāto siltumenerģiju;

= siltuma daudzums, ko piegādā apkures avots;

= siltuma daudzums, kas nav pārveidots darbā.

Bet kā norādīts:

Tāpēc mēs varam izteikt ražu kā:

Ienākumu minimālā vērtība ir 0 ja mašīna neveic nekādus darbus, un maksimāli 1, ja mašīnai būtu iespējams visu saņemto siltumu pārvērst darbā, bet, kā redzams, tas nav iespējams. Lai uzzinātu šo procentuālo ražu, iegūto rezultātu reiziniet ar 100%.

Piemērs:

Tvaika dzinējs veic 12kJ darbu, kad tam tiek piegādāts 23kJ siltuma daudzums. Cik procentiem ir jābūt motoram, lai siltumenerģiju pārvērstu darbā?Video: Tālmācības vidusskola: 1TDL izoprocesos. Fizika 11. klasei Rīgas 1. vidusskolā tālmācība (Maijs 2021).